İşletmemizde 8.000 dekar alanda tarla tarımı yapılmaktadır. Tarla tarım faaliyetlerimiz de ilk amacımız hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılamaktır.  Bu amaçla yıllık 15.000 ton mısır silajı, 1.000 ton arpa silajı, 1000 ton yonca silajı, 3.000 ton kuru yonca, 2.000 ton saman, 500 ton arpa, 3.000 ton dane mısır üretilmektedir. Yıllık yem ihtiyacımızın dışında işletme alanımızın uygun alanlarında buğday, ayçiçeği, dane mısır  üretimi yapılmaktadır. Üretilen bu ürünler satılarak, ayrıca gelir elde edilmektedir. İşletmemizin meyvecilik kolunda 1.500 dekar elma, 450 dekar badem yetiştiriciliği yapılmaktadır. 1500 dekar elma üretiminin tamamı tam bodur telli terbiye yetiştiriciliğidir. Öncelikli amacımız, ihracata yönelik kaliteli  elma yetiştirmek ve yöre insanına rehber olmaktır. İşletmemizde yıllık 3.500 ton kaliteli  elma yetiştirilerek, bahçemizden satışı gerçekleştirilmektedir. Yeni tesis edilen elma bahçelerinin de, üretime konu edilmesi ile yıllık üretimin 6000 ton olması hedeflenmektedir. Meyvecilik işletmelerimizde, en modern teknolojiler kullanılarak yetiştiricilik yapılmaktadır. İşletmelerimizde 1 ziraat mühendisi, 2 ziraat teknikeri ve 10 işçi çalışmaktadır. Alanımızdaki sulamaların tamamımın da ‘’Damlama Sulama Sistemi’’ ile sulama yapılmaktadır. Komşu arazilerin % 50’lik bölümünde toprak verimsizliği, düşük yağış oranı ve sulama imkanı olmadığı için hiçbir faaliyet yapılmamaktadır diğer % 50’lik bölümünde yetersiz yağış ve sulama imkanı olmadığı için nadas uygulaması yapılır iken işletmemiz de her yıl ekimin yanında 2. ürün yetiştiriciliği de yapılmaktadır. İkincil ürün olarakta, Ayçiçek ve dane mısır üretimi yapılmaktadır.

Komşu arazilerde toprak verimsizliği ve kısıtlı sulama ile ülke ortalamasının altında hatta bazı yıllar hiç ürün alınmazken, işletmemizde ülke ortalamasının üzerinde ve her yıl üretim yapılmaktadır.