Süt İşletmesi
Besi İşletmesi
Küçükbaş Hayvancılık

ALANDA TOPRAK ISLAHI, DRENAJ VE SU SORUNLARI NASIL ÇÖZÜLDÜ ?

Tarıma ilk başlamadan önce toprağın tarıma elverişsiz olmasından dolayı ilk önce organik madde ilaveleri ile toprak bir miktar iyileştirildi ancak bu toprağın ilk 10 cm sağlandı ilk 7-8 yıl bu 10 cm iyi topraktan dolayı işlemesiz tarım uygulanıp hasattan sonra kalan bitki artıklarına dokunulmayarak, verimli toprak derinliği giderek arttırıldı. Hayvancılık işletmelerinden alınan çiftlik gübreleri toprağa uygulanarak her yıl üzerine konularak devam edildi. Bu verimli toprak derinliği 30 cm ye kadar çıkınca ve artık sulama suyu arazi sıkışmasından dolayı derinlere indirilemediği için toprak işlemeli tarıma geçildi. Bu işleme 30 cm altı verimsiz toprağı üst tarafa çıkarmadan devirmeli şeklinde olmayıp, toprağı kabartan patlatan aletlerle yapıldı ve bu uygulama halen devam etmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ (ROTASYON, SULAMA YÖNTEMLERİ, TOPRAK İŞLEME)

Sulama suyu arazilerin bulunduğu alandaki tuzlu su kullanılmayıp 5 km uzağından tarıma elverişli su getirilerek arazinin tekrar tuzlanması önlenerek sürekli iyileştirilmesi sağlanmıştır. Hasat sonrası tüm bitki artıkları yakılmayıp toplanmayı toprak içine karıştırılmakta, yıllık hayvancılıktan gelen 5.000 ton hayvan gübresi belirli bir sıra ile parsellere verilerek organik madde ve toprak geçirgenliği her yıl artmaktadır.Ayrıca hayvancılıktan alınan sıvı gübreler, hasat sonuna kadar havuzlarda toplanıp fermente edilmektedir. Hasat sonu, toprak işleme öncesi arazilere iş makineleri ile arazilere verilerek toprak kalitesi artırılmaktadır. 4 yılda bir arazinin tamamı hayvan gübresi ile gübrelenmektedir.

HANGİ FAALİYETLER DENENDİ? HANGİLERİNDEN VAZGEÇİLDİ?

İlk olarak işlemesiz tarım denendi bu yöntem ile toprak verimliliği arttırıldıktan sonra artık verimin düşük olduğu gözlendi. Daha sonra işlemeli tarıma geçildi. İlk başlarda toprak verimsizliği ile sadece buğday arpa yetiştiriciliği yapıldı. Daha sonra toprak verimliliği sağlandığı gözlemlenince diğer ürünlerin üretimine de geçildi. İşletmemizde üzüm ve kiraz yetiştiriciliği denendi ancak üzüm de sonbahar ve ilkbahar donları nedeni ile başarı sağlanamadı. Kiraz yetiştiriciliğinde ise taban suyunun yüksek olması nedeni ile kurumalar başladı ve başarısız oldu. Üzüm ve kiraz alanlarının tamamı sökülerek, elma ve tarla ürünleri yetiştiriciliğine geçildi. Koyunculuk işletmesinde süt üretimi de denendi. Ancak işçilik maliyetinin yüksek olması ve pazarlama sorunu sebebi ile süt üretimi işletmeciliğinden vaz geçilerek et işletmeciliğine geçilmiştir.

SAHADA KAZANILAN TECRÜBELER VE ALINAN DERSLER

Faaliyet alnımızda, öncelikle organik tarım çalışmaları yapıldı. Ancak alanın organik maddece çok fakir olmasından dolayı vaz geçildi. Toprakta bor yüksekliği nedeni ile bitkilerin hızlı gelişim dönemlerinde bunun büyümeyi sınırladığı ve rekoltenin düştüğü görüldü. Hızlı büyüme ve yüksek sıcaklık dönemlerinde bitkilere yapraktan iz element uygulaması ve daha fazla su kullanımına geçildi.

Alanda üst toprak işlemesinin yeterli olmadığı, bitkinin gelişim göstermediği görüldü. Bunun üzerine üst toprakla birlikte, alt toprak işlemesi de yapılarak, derin işleme ile kistleşmiş toprak patlatarak dip işlemeye geçilmiştir.

Topraklarımızın havzanın en çukur bölgesinde yer almaktadır. Kış ve bahar aylarının yağışları bu alanda kalarak, topraktaki donun daha geç çözünmesine sebep olmaktadır. Civar tarım arazilerine göre toprağın daha geç ısınması nedeni ile, bölgede ekim yapılan tarihlerde ekim yapıldığında bitki çimlenme ve büyümesinin güç olduğu gözlemlendi. Ayrıca bitkinin çimlenmesinden sonra toprağın halen büyüme sıcaklığına erişemediği için bitkinin strese girerek verim düşüklüğü yaşadığı gözlemlendi.

Alandaki verimi artırmak için, toprak sıcaklığı takip edilerek geç ekim yapılmaya başlandı.

Elma ve Badem gibi meyve üretimi yaptığımız alanlar, İşletmemizin don çukuru alanlarında yer alması sebebiyle ilkbahar geç donlarından etkilenerek, önemli don zararları görülmüştür. İlkbahar geç donlarından etkilenmemek amacıyla,alanda gördüğünüz gibi don pervaneleri kurulmuştur. İlkbahar çok soğuk günlerinde pervaneler çalıştırılarak, alanda hava sirkülasyonu sağlanarak ortam ısısı yükseltilmektedir. Don pervaneleri 300 m bir alanda havayı sirküle edebilmektedir.

Taban suyu seviyesinin yüksek olmasından dolayı derin kök yapan meyve ağaçlarından vazgeçilerek, tam bodur sığ köklü ağaç türleri seçildi.

Küçükbaş işletmede mera kullanımlı yetiştiricilik yapılırken bölge meralarının çok verimsiz olması ile koyunların daha çok enerji kaybettiği gözlendi ve mera kullanımı iptal edilerek kendi ürünlerimizle ahırda beslemeye geçildi.

FAALİYETLERİN YÖRE İNSANINA KATKISI

Tüm çalışanlarımız komşu köyler ve komşu ilçelerden sağlanmaktadır. Çoğu çalışanımız hem kendi köyünde tarım ve hayvancılık faaliyetini sürdürürken aynı zamanda işletmemiz de çalışmaktadır. Ayrıca meyvecilikte belirli dönemlerde artan işlere karşı gündelik işçiler civar köylerden sağlanmaktadır.

SAHANIN ÖNCEKİ DURUMU İLE ŞİMDİKİ DURUMUNUN KARŞILAŞTIRMASI (TUZLULUK, ORGANİK MADDE ARTIŞI, PH, BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ vb.)

Arazilerimiz başlangıçta verimsiz çölleşen bir arazi, kuş uçmaz kervan geçmez bir arazi iken şimdi her dem yeşil düzenli bir alan olmuştur. Bunu görmek için uzaklara gitmeye de gerek yoktur. İşletmemize komşu batımızda kurumuş ak gölün alanıdır ve çölleşme halen devam etmektedir ve hiçbir bitki örtüsü yoktur. Yine işletmemize komşu kuzeyimizde askeri tatbikat alandır ve hiçbir tarımsal faaliyet yapılmadığı için mevcut alanlarda çölleşme halen devam etmektedir. Kuvvetli rüzgarlarda, bu iki bölgede toz bulutu oluşmakta iken, bizim işletmemizde durum gayet güzeldir.

İşletmemizde 2 resim vardır 1. resim ilk faaliyet yılında çekilmiş çölleşmek üzere olan ve çorak bir toprak sonra faaliyet başlatılmış toprak düzeltilmiş ve 2. resim tamamen yeşil bir ortam iki resim de aynı yerde çekilmiştir.

İşletmemizde tarım faaliyetinin dışında, sosyal yaşam alanlarımızda oluşturulmuştur.Bu amaçla işletmemizde spor tesisleri, her dem yeşil alanlar, gece konaklama alanları, mesire yerleri, yaban hayvanları le hayvanat bahçesi hayvanları işletmemizde bulundurulup görsel zenginlik kazandırılmıştır. İşletmemiz etrafında tel örgülerle çevrilmemiştir. İşletmemizi gelip gezmek isteyen herkese açıktır. ‘’Şeffaf ve Örnek bir İşletme’’ olmak için gayret ediyoruz.