Küçükbaş işletmemizin sayısı 5.000 adettir. 2700 adet anaç oyunumuzdan yıllık 5.000 adet kuzu elde etmekteyiz. Doğan dişiler damızlık olarak yetiştirilip tekrar sürüye katılarak hem sürümüzün genç kalması hem de her yıl büyüme sağlanmaktadır. Doğan erkek kuzular ise 120 güne geldiğinde 40 kg canlı ağırlık ile kesime sevk edilmektedir. Buradan da aylık 250 adet besi kuzusu satışımız olmaktadır.