Küçükbaş işletmemizin sayısı 5.000 adettir. 2700 adet anaç oyunumuzdan yıllık 5.000 adet kuzu elde etmekteyiz. Doğan dişiler damızlık olarak yetiştirilip tekrar sürüye katılarak hem sürümüzün genç kalması hem de her yıl büyüme sağlanmaktadır. Doğan erkek kuzular ise 120 güne geldiğinde 40 kg canlı ağırlık ile kesime sevk edilmektedir. Buradan da aylık 250 adet besi kuzusu satışımız olmaktadır.

Biyogaz İşletmesi ve GES Üreti :
İşletmemiz de günlük ortaya çıkan 240 m3 hayvansal ve bitkisel atıklar 1200 kw/h Lisanslı Biyogaz işletmemizde 4000 m3 hacme sahip 3 adet fermantöre alınıp fermentasyon sonucu ortaya çıkan metan gazı gaz motorunda yakılıp işletme ihtiyacını karşılamak üzere 18.000 kw/gün elektrik enerjisi üretilmektedir. Metan gazı alınmış geriye kalan atıklar 12.000 dekar arazimizde organik gübre olarak kullanılmaktadır. 600 kw/h Güneş Enerjisi Santrallerimiz ile de üretilen elektrik enerjisi biyagaz işletmesini destekleyerek işletme içi ihtiyaçlarında kullanılmaktadır.