Toplam arazi varlığı 12.000 dekardır. 9.500 dekar alanda tarla tarımı 2.500 dekar alanda meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır. İşletmemizde 2.000 adet büyükbaş ve 5.000 adet küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır.