VİZYONUMUZ

Toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılayabilen, biyolojik çeşitliliğini koruyan ve toplumsal yarara dönüştürebilen, verimliliği artan tarım ve tarımsal sanayinin de katkısıyla, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir şirket olmaktır.

MİSYONUMUZ

Misyonumuz Türk çiftçisine ‘’örnek olalım’’ ilkesinden hareketle tarım sektörüne yönelik hedeflerini gerçekleştirmede insan sağlığından ödün vermeden, üretmek ve ürettirmek misyonumuzdur.