SAHADA KAZANILAN TECRÜBELER VE ALINAN DERSLER

Faaliyet alnımızda, öncelikle organik tarım çalışmaları yapıldı. Ancak alanın organik maddece çok fakir olmasından dolayı vaz geçildi. Toprakta bor yüksekliği nedeni ile bitkilerin hızlı gelişim dönemlerinde bunun büyümeyi sınırladığı ve rekoltenin düştüğü görüldü. Hızlı büyüme ve yüksek sıcaklık dönemlerinde bitkilere yapraktan iz element uygulaması ve daha fazla su kullanımına geçildi.

Alanda üst toprak işlemesinin yeterli olmadığı, bitkinin gelişim göstermediği görüldü. Bunun üzerine üst toprakla birlikte, alt toprak işlemesi de yapılarak, derin işleme ile kistleşmiş toprak patlatarak dip işlemeye geçilmiştir.