ALANDA TOPRAK ISLAHI, DRENAJ VE SU SORUNLARI NASIL ÇÖZÜLDÜ ?

Tarıma ilk başlamadan önce toprağın tarıma elverişsiz olmasından dolayı ilk önce organik madde ilaveleri ile toprak bir miktar iyileştirildi ancak bu toprağın ilk 10 cm sağlandı ilk 7-8 yıl bu 10 cm iyi topraktan dolayı işlemesiz tarım uygulanıp hasattan sonra kalan bitki artıklarına dokunulmayarak, verimli toprak derinliği giderek arttırıldı. Hayvancılık işletmelerinden alınan çiftlik gübreleri toprağa uygulanarak her yıl üzerine konularak devam edildi. Bu verimli toprak derinliği 30 cm ye kadar çıkınca ve artık sulama suyu arazi sıkışmasından dolayı derinlere indirilemediği için toprak işlemeli tarıma geçildi. Bu işleme 30 cm altı verimsiz toprağı üst tarafa çıkarmadan devirmeli şeklinde olmayıp, toprağı kabartan patlatan aletlerle yapıldı ve bu uygulama halen devam etmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ (ROTASYON, SULAMA YÖNTEMLERİ, TOPRAK İŞLEME)

Sulama suyu arazilerin bulunduğu alandaki tuzlu su kullanılmayıp 5 km uzağından tarıma elverişli su getirilerek arazinin tekrar tuzlanması önlenerek sürekli iyileştirilmesi sağlanmıştır. Hasat sonrası tüm bitki artıkları yakılmayıp toplanmayı toprak içine karıştırılmakta, yıllık hayvancılıktan gelen 5.000 ton hayvan gübresi belirli bir sıra ile parsellere verilerek organik madde ve toprak geçirgenliği her yıl artmaktadır.Ayrıca hayvancılıktan alınan sıvı gübreler, hasat sonuna kadar havuzlarda toplanıp fermente edilmektedir. Hasat sonu, toprak işleme öncesi arazilere iş makineleri ile arazilere verilerek toprak kalitesi artırılmaktadır. 4 yılda bir arazinin tamamı hayvan gübresi ile gübrelenmektedir.